Abdel Hamed Abo-joila

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Abdel jobber også som sykehjemslege en dag i uken på Sollia.

Julia Sørensen

Lege

Julia Sørensen jobber på helsestasjon en dag i uken.

Noor Abdul Qadir

Legevikar

Vikar i stillingen etter Arne Torkelsen.

Frem til jul jobber han mandag – torsdag, etter jul jobber han mandag, onsdag og torsdag.

Anita Hansen Fosser

Helsesekretær

Marijana Markota Andersen

Helsesekretær

Anette Svendsen

Helsesekretær